ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                                                                                                    ANUNȚ

                   Termenul de plată a taxei de școlarizare a fost prelungit până la data de 03.11.2017.

                                    Neachitarea taxei până la  03.11.2017 atrage exmatricularea.

ANUNT IMPORTANT

In perioada 09-11 octombrie 2017 are loc înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic. Click aici...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul de Internship în cadrul SIE - ediția 2017

În baza protocolului de colaborare încheiat între Academia de Studii Economice din București (ASE) și Serviciul de Informaţii Externe (SIE), în cadrul SIE se organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE. LINK

Programul de Internship în cadrul Guvernului României - ediția 2017

Programul INTERNSHIP.GOV.RO are drept misiune formarea unui corp de elită alcătuit din studenți și tineri absolvenți cu potențial în vederea îmbunătățirii calității actului de guvernare și pregătirea acestuia pentru o carieră ulterioară în administrația publică centrală și locală din România. Ajuns la cea de-a cincea ediţie în 2017, Programul Oficial de Internship al Guvernului României se va derula în perioada 17 iulie – 18 septembrie.

GHID INTOCMIRE LUCRARE DE LICENTA SI DE DISERTATIE - link

Link film de prezentare Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, viziunea studenteasca.

 

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

ADMITERE – ce puteți studia alături de noi

FAETA este una dintre cele mai prestigioase facultăți cu profil Economics din Europa, fiind alături de London School of Economics unul dintre puținele medii universitare unde se pot deprinde competențe economice integrate, complexe, în urma studiului unor discipline de structură și rezistență în formarea oricărui economist – Filosofia științei economice, Doctrine economice clasice și contemporane (disciplină solicitată spre introducere de studenții tuturor universităților americane din Ivy League, precum Harvard, Stanford, MIT), Microeconomie, Macroeconomie, Economia României, Economie Europeană, Economie publică, Economia Muncii, Teorii și modele ale concurenței. Aceste discipline sunt indispensabile interpretării corecte a fenomenelor economice și de adaptare a celor mai bune soluții la provocările continue ale economiei.

Studenții FAETA au la dispoziție, pe lângă acest trunchi curricular de science, și o atractivă ofertă de business, formată din discipline de comunicare economică susținute de intense colaborări cu mediul de afaceri – Comunicare corporativă, Deontologia comunicării, Comunicare financiar bancară, Comunicare și cultură organizațională. Aceste discipline moderne, interactive și aplicate pe piața forței de muncă vin în completare la componenta teoretică de science.

Vă așteptăm într-o nouă promoție de elită a învățământului universitar economic!

METODOLOGIE DE ADMITERE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ADMITERE FACULTATEA ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ - cea mai bună alegere.

La 1 octombrie 2017

vă aşteptăm să fiţi studenţi ai

Facultăţii de ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ!