NOUTĂȚI privind examenele de finalizare a studiilor, licență și disertație - click  

                                                    Bibliografia pentru sustinerea examenului de licenta - link

                     Instrucțiuni privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și disertație - promoție curentă | promoții anterioare

                                     Bibligrafie pentru examenul de admitere la masterat - link

INFORMATII LICENTA IULIE 2018:

Perioada de înscriere pentru sustinerea examenului de licenta: 9 - 11 iulie 2018

Program înscriere, acte necesare  |  Formular cerere - .doc , .pdf  |  Programarea examenului pe comisii - actualizat 16 iulie

Comisia 1   |   Comisia 2   |   Comisia 3   |   Comisia 4

Comisia 5   |   Comisia 6   |   Comisia 7 - actualizat 16.07 ora 14:50

Pentru noutati, urmariti pagina dedicata

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMA?II TABERE STUDENTESTI VARA 2018:

Perioada de depunere a cererilor: 24 aprilie 2018 - 22 mai 2018

Metodologie de repartizare | Numar locuri alocate,

Formular cerere (Anexa 4 - Fisa inscriere) | Grila punctaj (Anexa 2)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul de Internship în cadrul SIE - edi?ia 2018

În baza protocolului de colaborare încheiat între Academia de Studii Economice din Bucure?ti (ASE) ?i Serviciul de Informatii Externe (SIE), în cadrul SIE se organizeaza stagiul de practica în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studentilor aflati la sfârsitul primului an de masterat din faculta?ile ASE. LINK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link film de prezentare Facultatea de Economie Teoretica ?i Aplicata, viziunea studenteasca.

 

Facultatea de Economie Teoretica ?i Aplicata

ADMITERE – ce pute?i studia alaturi de noi

FAETA este una dintre cele mai prestigioase faculta?i cu profil Economics din Europa, fiind alaturi de London School of Economics unul dintre pu?inele medii universitare unde se pot deprinde competen?e economice integrate, complexe, în urma studiului unor discipline de structura ?i rezisten?a în formarea oricarui economist – Filosofia ?tiin?ei economice, Doctrine economice clasice ?i contemporane (disciplina solicitata spre introducere de studen?ii tuturor universita?ilor americane din Ivy League, precum Harvard, Stanford, MIT), Microeconomie, Macroeconomie, Economia României, Economie Europeana, Economie publica, Economia Muncii, Teorii ?i modele ale concuren?ei. Aceste discipline sunt indispensabile interpretarii corecte a fenomenelor economice ?i de adaptare a celor mai bune solu?ii la provocarile continue ale economiei.

Studen?ii FAETA au la dispozi?ie, pe lânga acest trunchi curricular de science, ?i o atractiva oferta de business, formata din discipline de comunicare economica sus?inute de intense colaborari cu mediul de afaceri – Comunicare corporativa, Deontologia comunicarii, Comunicare financiar bancara, Comunicare ?i cultura organiza?ionala. Aceste discipline moderne, interactive ?i aplicate pe pia?a for?ei de munca vin în completare la componenta teoretica de science.

Va a?teptam într-o noua promo?ie de elita a înva?amântului universitar economic!

METODOLOGIE DE ADMITERE

ÎNTREBARI FRECVENTE

ADMITERE FACULTATEA ECONOMIE TEORETICA ?I APLICATA - cea mai buna alegere.

La 1 octombrie 2018

va asteptam sa fiti studenti ai

Facultatii de ECONOMIE TEORETICA ?I APLICATA!