BINE ATI VENIT pe pagina Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata!  

                                                   NOU! Programul sesiunii stiintifice a studentilor - link

Pentru studentii de anul II, licenta si masterat - informatii privind desfasurarea practicii de specialitate - link

                                                                 Succes în sesiunea de evaluare!

Avizier Electronic

--------------------------------

Programul sesiunii stiintifice a studentilor - link

--------------------------------

În atentia masteranzilor de anul I

Pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cursul anului 2019, Serviciul de Informatii Externe organizeaza stagiul de practica în domeniul OSINT (Open Source Intelligenge) destinat studentilor aflati la sfârsitul primului an de masterat din facultatile ASE. Stagiul cuprinde doua serii de practica, desfasurate în lunile iulie si august - mai multe detalii...

----------------------------------

Voluntariat în cadrul Ministerul Economiei pentru activitati ce tin de Presedintia României la Consiliul Uniunii Europene

Ministerul Economiei selecteaza un numar de minim 30 de studenti pentru organizarea unor evenimente si actiuni cu participarea reprezentantilor Comisiei Europene, Guvernului României, Parlamentului European, precum si cu participarea reprezentantilor mediului de afaceri si mass-media.

CUM: Selectia va fi realizata în prima saptamâna a lunii martie pe baza unui mini interviu a potentialilor voluntari înscrisi în acest program. Va rugam, ca persoanele interesate sa trimita o scrisoare de motivare a implicarii în acest program, pâna la finalul lunii februarie 2019, pe adresa afacerieuropene@economie.gov.ro.

CINE: Sunt asteptati studenti disponibili pentru datele si evenimentele enumerate, care sa aiba:
- cunostinte de limba engleza la un nivel foarte bun (cunoasterea oricarei alte limbi europene va fi un plus)
- abilitati de comunicare, relationare si organizare.

CÂND: Evenimente organizate cu implicarea studentilor ASE:
- Conferinta europeana a clusterelor - 14-15 mai 2019
- Conferinta europeana în domeniul standardizarii si Adunarea generala a organizatiilor de standardizare europene CEN si CENELEC - 05-07 iunie 2019
- Forumul Pietei Interne - 21 iunie 2019

DE CE:
- Veti fi in contact direct cu ministrii economiei din statele Uniunii Europene, de Comisari europeni si de experti din întreaga Uniune.
- Veti afla strategiile europene ce se vor adopta în domeniile de interes în urmatorii ani.
- Veti face parte din echipa Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene si nu în ultimul rând parte din istoria Uniunii Europene.
----------------------------------

----------------------------------

SUSTINERE EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR 2019:

Cerere pentru alegerea temei de licenta 2019 (se depune la secretariatul departamentului pâna la 30 octombrie 2018) - link

Cerere pentru alegerea temei de disertatie 2019 (se depune la secretariatul departamentului pâna la 29 noiembrie 2018) - link

Teme orientative pentru lucrarea de licenta - Departamentul de Economie si Politici Economice - link

Teme orientative pentru lucrarea de licenta - Departamentul de Doctrine Economice si Comunicare - link

Teme orientative pentru lucrarea de disertatie - programul de masterat Economie Europeana - link

Teme orientative pentru lucrarea de disertatie - programul de masterat Comunicare în Afaceri - link

Teme orientative pentru lucrarea de disertatie - programul de masterat Analize si Strategii Economice - link

----------------------------------

----------------------------------

INFORMATII LICENTA IULIE 2018:

Perioada de înscriere pentru sustinerea examenului de licenta: 9 - 11 iulie 2018

Program înscriere, acte necesare  |  Formular cerere - .doc , .pdf

Programarea examenului pe comisii - actualizat 16 iulie

Comisia 1   |   Comisia 2   |   Comisia 3   |   Comisia 4

Comisia 5   |   Comisia 6   |   Comisia 7 - actualizat 16.07 ora 14:50

Pentru noutati, urmariti pagina dedicata

----------------------------------

----------------------------------

INFORMATII DISERTATIE IUNIE 2018:

Perioada de înscriere pentru sustinerea examenului de disertatie: 11 - 13 iunie 2018

Program înscriere, acte necesare  |  Formular cerere

Programarea examenului pe comisii

Pentru noutati, urmariti pagina dedicata

----------------------------------

----------------------------------

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CATRE STUDENTI:

Studentii sunt rugati sa completeze chestionarul de evaluare disponibil aici în perioadele urmatoare:

-  07.05.2018 – 18.05.2018 (evalueaza studentii din anul 3 Licenta si 2 Masterat)

-  21.05.2018 – 01.06.2018 (evalueaza studentii din anul 1 si 2 Licenta si anul 1 Masterat)

----------------------------------

----------------------------------

INFORMATII TABERE STUDENTESTI VARA 2018:

Perioada de depunere a cererilor: 24 aprilie 2018 - 22 mai 2018

Metodologie de repartizare | Numar locuri alocate,

Formular cerere (Anexa 4 - Fisa inscriere) | Grila punctaj (Anexa 2)

----------------------------------

----------------------------------

SUSTINERE EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR 2018:

Pentru informa?ii privind bibligrafie, perioada de încarcare a lucrarilor pentru verificare antiplagiat, perioada de înscriere pentru sus?inerea examenului ?i programare urmari?i pagina dedicata - link

----------------------------------

----------------------------------

Perioadele de depunere a dosarelor sociale sunt:

–       15, 18 ?i 19 septembrie 2017 (la secretariatele faculta?ilor): pentru pastrarea formei de finan?are (in cazul studentilor din anii 2 si 3) respectiv ob?inerea unei burse sociale (in cazul studen?ilor din to?i anii de studii);
–       pentru ob?inerea unui loc de cazare (la Serviciul Cazare Studen?i): 11 – 13 septembrie 2017 (conform Metodologiei de cazare).
Pe baza op?iunii exprimate de studen?ii solicitan?i, vor fi luate în considerare în pastrarea formei de finan?are ?i ob?inerea unei burse sociale ?i dosarele complete, con?inând documente care atesta veniturile pe cele trei luni, depuse în perioada 11 – 13 septembrie 2017 la sediul Serviciului Cazare Studen?i.
Orientativ, puteti consulta documentele necesare in Metodologia aferenta anului universitar 2016 - 2017 disponibila la: http://consilierstudenti.ase. ro/acordarea-burselor-pe- perioada-vacantei-de-vara- 2016-2017/ .

------------------------------

------------------------------

SUS?INERE LICEN?A ?I MASTERAT 2018:

Cerere tema licen?a 2018 - link

Cerere tema diserta?ie 2018 - link

----------------------------------

----------------------------------

Programul de Internship în cadrul Guvernului României - edi?ia 2016

Programul INTERNSHIP.GOV.RO are drept misiune formarea unui corp de elita alcatuit din studen?i ?i tineri absolven?i cu poten?ial în vederea îmbunata?irii calita?ii actului de guvernare ?i pregatirea acestuia pentru o cariera ulterioara în administra?ia publica centrala ?i locala din România. Ajuns la cea de-a patra editie în 2016, Programul Oficial de Internship al Guvernului României se va derula în perioada 22 iulie – 22 septembrie în 43 de institutii ale administratiei publice centrale.

In perioada 12-14 aprilie se vor desfasura workshop-uri si vizite la
companii:

- workshop-uri: UPC, HP Inc, PricewaterhouseCoopers si Kaufland;

- vizite la companii: Connections Consult, Telus International, UniCredit Business Integrated Solutions si HP Inc

Detalii si inscrieri (locuri limitate): http://centruldecariera.ase.ro/career-days-open-doors-2016/

Practica de specialitate - comisii - link

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din Bucure?ti (ASE) si Serviciul de Informatii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizeaza stagiul de practica în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studentilor aflati la sfârsitul primului an de masterat din faculta?ile ASE. LINK

ANUNT IMPORTANT!

PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE  DIN SEMESTRUL II/2015-2016  

CONVENTIILE DE PRACTICA SAU ADEVERINTELE DE LA LOCUL DE MUNCA

VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTATII PÂNA  LA DATA DE 01.03.2016

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE BURSA SOCIALA - SEMESTRUL II / 2015-2016:

ANUL I LICEN?A: 09.02 - 18.02.2016

ANUL II ?i III LICEN?A: 09.02 - 24.02.2016

ANUL I ?i II MASTER: 09.02 - 24.02.2016

DOSARELE VOR FI DEPUSE LA SECRETARIATUL FACULTA?II

LUNI - JOI între orele 10 - 14

 

Link prezentare Facultatea de Economie Teoretica ?i Aplicata.

Structura Disertatie Master 2015 - link.

Decizie Practica 2015 - link.

Internship 2015 Serviciul de Informa?ii Externe - link

Informare asupra Proiectului "Studen?ii de azi profesioni?tii de mâine" - link

UPDATE! Lista finala cu locurile ?i studen?ii repartiza?i pentru tabara de vara 2014 - link.

Comunicat de presa CONFERIN?A DE LANSARE A PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/138552 - Practica pentru tehnologia de mâine“ - link.

UPDATE! Lista finala studenti care au solicitat un loc in tabara de vara 2014 - link.

Au aparut taberele de vara pentru studenti. Data limita pentru depunerea cererilor este 23 mai 2014. Mai multe informatii gasiti in metodologie http://consilierstudenti.ase.ro/programul-national-tabere-studentesti-2014/

Oportunitate mobilitate studii prin programele JOSZEF si CEEPUS - link.

Mobilitati ERASMUS:

- program - link

- informare - link

- oferta - link

Informare privind depunerea dosarelor pentru burse sociale - link.