NOUTĂȚI privind examenele de finalizare a studiilor, licență și disertație - click  

                                        ANUNȚ -  ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                         Taxa de școlarizare se plătește în primele trei săptămâni ale semestrului.                                    

                                   Neachitarea taxei în termenul stabilit atrage exmatricularea.

Departament Doctrine Economice şi Comunicare

Departamentul de Doctrine Economice şi Comunicare (orar consultaţii):

CADRU DIDACTIC

ZIUA/ORA  CONSULTAŢII

SALA

Prof.univ.dr. Angela ROGOJANU

VINERI:                       9,00-12,00                                                       

0318

Prof.univ.dr. Alexandru TAŞNADI     

LUNI:                         13,30-14,50  

0318

Conf.univ.dr. Diana HRISTACHE       

LUNI:                         12,00-14,50   

2116

Conf.univ.dr. Alina CREŢU              

LUNI:                          15,00-16,20  

 

Conf.univ.dr. Maria Monica DOBRESCU           

 

JOI:                             16,30-17,50    

MARŢI:                     13,00-15,00 

0318

Conf.univ. dr.   Grigore Ioan PIROŞCĂ                                       

VINERI :                      9,00-12,00

0318

Conf.univ.dr. George Laurenţiu ŞERBAN OPRESCU

MIERCURI:              16,30-17,50    

0318

Conf .univ.dr. Liana  BADEA                                                                                                                         

MARŢI:                     16,30-17,50     

0318

Lect.univ.dr. Roxana MIHAI  LUCIA

MIERCURI:              10,30-11,50     

0318

Lect.univ.dr. Elena PEPTAN                                                                                                                                             

MARŢI:                     15,00-16,20       

0318

Lect.univ.dr. Claudia Elena PAICU

MARŢI:                     13,30-14,50      

MIERCURI:              12,00-13,30       

0318

Lect .univ.dr. Răzvan  BĂRBULESCU

JOI:                             19,30-20,50

2401

Lect.univ.dr. Laurenţiu Gabriel FRÂNCU      

MIERCURI:              12,00-13,30                        

0318

Asist.univ.dr. Silvia Elena IACOB

MARŢI:                     10,30-11,50      

0318

Asist.univ.dr. Irina Florentina BĂJAN

MIERCURI:              12,00-13,30       

0318