ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                                                                                                    ANUNȚ

                   Termenul de plată a taxei de școlarizare a fost prelungit până la data de 03.11.2017.

                                    Neachitarea taxei până la  03.11.2017 atrage exmatricularea.

Departament Doctrine Economice şi Comunicare

Departamentul de Doctrine Economice şi Comunicare (orar consultaţii):

CADRU DIDACTIC

ZIUA/ORA  CONSULTAŢII

SALA

Prof.univ.dr. Angela ROGOJANU

VINERI:                       9,00-12,00                                                       

0318

Prof.univ.dr. Alexandru TAŞNADI     

LUNI:                         13,30-14,50  

0318

Conf.univ.dr. Diana HRISTACHE       

LUNI:                         12,00-14,50   

2116

Conf.univ.dr. Alina CREŢU              

LUNI:                          15,00-16,20  

 

Conf.univ.dr. Maria Monica DOBRESCU           

 

JOI:                             16,30-17,50    

MARŢI:                     13,00-15,00 

0318

Conf.univ. dr.   Grigore Ioan PIROŞCĂ                                       

VINERI :                      9,00-12,00

0318

Conf.univ.dr. George Laurenţiu ŞERBAN OPRESCU

MIERCURI:              16,30-17,50    

0318

Conf .univ.dr. Liana  BADEA                                                                                                                         

MARŢI:                     16,30-17,50     

0318

Lect.univ.dr. Roxana MIHAI  LUCIA

MIERCURI:              10,30-11,50     

0318

Lect.univ.dr. Elena PEPTAN                                                                                                                                             

MARŢI:                     15,00-16,20       

0318

Lect.univ.dr. Claudia Elena PAICU

MARŢI:                     13,30-14,50      

MIERCURI:              12,00-13,30       

0318

Lect .univ.dr. Răzvan  BĂRBULESCU

JOI:                             19,30-20,50

2401

Lect.univ.dr. Laurenţiu Gabriel FRÂNCU      

MIERCURI:              12,00-13,30                        

0318

Asist.univ.dr. Silvia Elena IACOB

MARŢI:                     10,30-11,50      

0318

Asist.univ.dr. Irina Florentina BĂJAN

MIERCURI:              12,00-13,30       

0318