STUDENŢII CARE AU DREPTUL DE A CANDIDA PENTRU LOCURILE CU FINANŢARE
DE LA BUGET TREBUIE SĂ AIBĂ DEPUSE ÎN DOSARUL PERSONAL DIPLOMA DE BACALAUREAT
ÎN ORIGINAL ŞI FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL;
ALTFEL, EI VOR FI REPARTIZAŢI LA TAXĂ.

DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL ŞI FOAIA MATRICOLĂ ÎN ORIGINAL
SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

ÎN PERIOADA 02.09 – 13.09.2019
ÎNTRE ORELE 10:00 – 14:00