STUDENŢII CARE AU DREPTUL DE A CANDIDA PENTRU LOCURILE
CU FINANŢARE DE LA BUGET TREBUIE SĂ AIBĂ DEPUSE ÎN DOSARUL PERSONAL
URMĂTOARELE DOCUMENTE ÎN ORIGINAL:

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ;
– FOAIA MATRICOLĂ ;
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ;
– SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ,

ALTFEL, EI VOR FI REPARTIZAŢI LA TAXĂ.

DIPLOMA DE BACALAUREAT, FOAIA MATRICOLĂ,
DIPLOMA DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ
SE DEPUN LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII

ÎN PERIOADA 02.09 – 13.09.2019
ÎNTRE ORELE 10:00 – 14:00