NOUTĂȚI privind examenele de finalizare a studiilor, licență și disertație - click  

                                        ANUNȚ -  ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                         Taxa de școlarizare se plătește în primele trei săptămâni ale semestrului.                                    

                                   Neachitarea taxei în termenul stabilit atrage exmatricularea.

Finalizare2018

-------------------

Regulamentul privind susținerea examenelor de finalizare a studiilor de licență și de masterat – link

Comisii de susținere a examenelor de licență și de disertație – link

-------------------

Ghid privind elaborarea de licență / disertație - link

Bibliografia pentru examenul de licență – link

-------------------

Instrucțiuni privind verificarea antiplagiat pentru studenții din promoția curentă – link

Instrucțiuni privind verificarea antiplagiat pentru studenții din promoția anterioară – link

-------------------

Perioada de încărcare a lucrărilor de disertație pe pagina personală pentru verificarea oficială a lucrărilor de disertație: 29 mai 2018 – 4 iunie 2018

Termenul limită pentru verificare anterioară, facultativă, a lucrărilor de disertație: 22 mai 2018

-------------------

Perioada de încărcare a lucrărilor de disertație pe pagina personală pentru verificarea oficială a lucrărilor de licență: 25 iunie 2018 – 29 iunie 2018

Termenul limită pentru verificare anterioară, facultativă, a lucrărilor de licență: 18 iunie 2018

-------------------