BINE ATI VENIT pe pagina Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata!  

                                                                       Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti - link

                                                               Programul Tabere studentesti 2019 - metodologie, alte informatii.

                                                                 Succes în sesiunea de evaluare!

Gradatii merit

Concursul pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare

 

Vă comunicăm că în perioada 09-11 octombrie 2017 are loc înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic. Componenţa dosarului de concurs este următoarea:

 • Pagină de gardă (se vor preciza numele şi prenumele candidatului, facultatea, departamentul şi gradul didactic);
 • Opis;
 • Cerere de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 
 • Raport de autoevaluare, în format tipărit și electronic, care cuprinde activitățile profesionale/științifice structurate în conformitate cu Anexa 2 - pe domenii (pentru fiecare articol/carte/citare/realizare profesională/contribuţie menţionată se va preciza link-ul unde poate fi găsită sau numărul anexei din dosar), precum și activităţile referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, structurate în conformitate cu Anexa 3. 

Criterii obligatorii de participare la concurs:

 • contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • vechime în ASE de minimum 5/ 3ani (asistenți);
 • îndeplinirea standardelor minimale prevăzute în Anexa 2 - pe domenii;
 • fără sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani/3ani (asistenți) sau sancțiuni neradiate în condițiile legii.

Evaluarea dosarelor de către comisia de concurs se face prin parcurgerea următoarelor etape:

 • Verificarea componenţei dosarului de concurs;
 1.  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale în conformitate cu criteriile din Anexa 2 - pe domenii (pentru întreaga carieră). Comisia verifică dovezile furnizate de către candidați, activitatea de cercetare prin proiecte la DMCI şi validează modul de calcul al punctajului. Pentru articolele publicate în reviste cotate Web of Science, cu factor de impact nenul, se ia în calcul factorul de impact din momentul publicării sau depunerii dosarului de concurs (după caz), conform Journal Citation Reports – Clarivate Analytics (JCR). 
 2. Verificarea punctajului obținut de candidat pentru activitatea profesională / științifică desfășurată în ultimii 5 ani, începând cu anul 2012 și până în prezent /3 ani, începând cu anul 2015 (asistenți), cu următoarele precizări:
 • la calcularea punctajului pentru criteriul Recunoașterea impactului activității științifice, numărul de citări se limitează la 10;
 • punctajul suplimentar luat în calcul la evaluarea candidaților nu poate depăși valoarea punctajului de bază  obținut în ultimii 5 ani / 3 ani (asistenți). Candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul primului clasat;
 • calculul punctajului aferent activităţilor referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii academice, conform Anexei 3. Candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare primeşte 50 puncte merit, iar ceilalţi candidaţi primesc un număr de puncte merit proporţional cu punctajul primului clasat;

Declararea de date false atrage descalificarea imediată a candidaturii de către Comisia de concurs. Procedura operaţională PO 220 (click aici).

Documente:

Candidati inscrisi la concursul de gradatie de merit, perioada 2017 - 2022:

DEPE:

1. Aceleanu Mirela Ionela - anexa 2, anexa 3

2. Bodislav Dumitru Alexandru - anexa 2, anexa 3

3. Cristescu Amalia Florina - anexa 2, anexa 3

4. Huidumac Petrescu Catalin - anexa 2, anexa 3

5. Manole Alina Magda - anexa 2, anexa 3

6. Mosora Cosmin Liviu - anexa 2, anexa 3

DDEC:

1. Cretu Alina - anexa 2, anexa 3

DPPD:

1. Enachescu Vladimir Aurelian - anexa 2 psihologie, anexa 2 stiinte economice, anexa 3

Rezultatele concursului (afisat 18 oct.2017, ora 16:15) - link