NOUTĂȚI privind examenele de finalizare a studiilor, licență și disertație - click  

                                        ANUNȚ -  ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA FORMA DE FINANȚARE CU TAXĂ

                         Taxa de școlarizare se plătește în primele trei săptămâni ale semestrului.                                    

                                   Neachitarea taxei în termenul stabilit atrage exmatricularea.

Istoric

Facultatea de ECONOMIE şi-a câştigat prestigiul în cei peste 100 de ani de existenţă fiind înfiinţată în acelaşi moment cu Academia de Studii Economice, în anul 1913. În tot acest timp preocuparea continuă pentru viitor a permis (r)evoluţia în acceptarea noii paradigme economice prin schimbarea denumirii facultăţii în repetate rânduri. Astfel că pentru mai bine de 30 de ani (1913-1947) facultatea a fost denumită conform titlurilor cursurilor de profil. Pe parcursul anilor facultatea a mai fost denumită: Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Economie Politică, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, Facultatea de Economie Generală. Actuala denumire s-a adoptat în anul 2007.

Începând cu anul 1948 în Academia de Studii Economice funcţionau trei facultăţi, prima nominalizată fiind Facultatea de ECONOMIE. După aproape şapte decenii facultatea noastră este singura facultate de profil „Economics” din categoria A, clasându-se pe locul 2-3 în A.S.E.  în urma evaluării naţionale.