BINE ATI VENIT pe pagina Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata!  

                                                                       Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti - link

                                                               Programul Tabere studentesti 2019 - metodologie, alte informatii.

                                                                 Succes în sesiunea de evaluare!

Licenta 2015

Programarea susținerii examenului de licență 2015 - link (actualizat 13.07.2015 ora 19:30)

 ------------------------------------------------------------------------------------

Înscrierile pentru susținerea examenului de licență în cadrul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, sesiunea iulie 2015, se desfășoară în perioada 8 – 10 iulie 2015, la sala 2112, după următorul program:

 • 8 – 9 iulie 2015, orele 10-16
 • 10 iulie orele 9-13,

Studenții vor depune:

 • cerere pentru înscriere la examenul de licență, avizată de coordonatorul științific - link
 • procesul verbal de control al originalității lucrării, semnat de coordonatorul științific (cadrul didactic coordonator descarcă procesul verbal completat automat în urma verificării antiplagiat din pagina personală și îl predă studentului coordonat)
 • copie a cărții de identitate
 • 2 fotografii format ¾ cu numele studentului înscris pe spatele fotografiei
 • un exemplar al lucrării de licență tipărit din platforma web a studenților, având codul de identificare a verificării antiplagiat
 • CD cu lucrarea de licență

Studenții din promoții anterioare vor depune, de asemenea:

 • copia diplomei de bacalaureat (sau echivalentă);
 • copia foii matricole/suplimentului la diplomă;
 • copie legalizată a certificatului de naștere;
 • chitanța care atestă achitarea tarifului pentru susținerea examenului de finalizare.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Anunț important pentru studenții din anii terminali ciclul licență și masterat - link.

  ------------------------------------------------------------------------------------

Termene de aplicare a Hotărârii HCA nr. 71/06.05.2015 privind procedura antiplagiat:

 • 29 iunie – 3 iulie 2015  Încărcarea lucrărilor de licenţă pe pagina web a studenţilor
 • 1 – 7 iulie 2015 Verificarea antiplagiat de către conducătorul ştiinţific şi acordarea calificativului Admis/Respins pentru susţinerea lucrării de licenţă
 • 8 – 10 iulie 2015  Depunerea de către studenţi, la departamentele de care aparține conducătorul ştiinţific, a lucrărilor de licenţă printate din platforma web a studenţilor, versiunea validată de conducătorul ştiinţific (cu cod de identificare a verificării antiplagiat)

 ------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat - link.