În atenția masteranzilor din anul I - stagiu de practică SIE - link

Programe postuniversitare

Programele postuniversitare oferite de către Facultatea de Economie se regăsesc la acest link.