Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, pe lângă care funcționează Școala Doctorală Economie I, este singura facultate din ASE care oferă programe educaționale în domeniul Economics, ca știință fundamentală, care prezintă o viziune holistă asupra fundamentelor teoretico-metodologice și strategico-operaționale ale sistemului integrat al științelor economice.