Excelență în educație!

Conducere

Decan
Prof.univ.habil.dr. IACOB Silvia Elena

 

silvia.iacob@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2114

Prodecan
Conf.univ.habil.dr. MOROIANU Nicolae
Relațiile cu mediul
economico-social și viața studențească

nicolae.moroianu@
economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Prof.univ.habil.dr. STANEF PUICĂ Roberta
Activitate didactica

mihaela.stanef@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Prof.univ.habil.dr. George Laurențiu Şerban-Oprescu
Cercetare științifică și relații internaționale

george.serban@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116