" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Conducere

Decan
Prof.univ.dr.habil  PIROȘCĂ Grigore Ioan

 

grigore.pirosca@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2114

Prodecan
Prof.univ.habil.dr IACOB Silvia Elena
Relațiile cu mediul
economico-social și viața studențească

silvia.iacob@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Conf.univ.dr. MOROIANU Nicolae
Activitate didactica

nicolae.moroianu@
economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Prof. univ. dr. STANEF PUICĂ Roberta
Cercetare științifică și
relații internaționale

mihaela.stanef@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116