Conducere

Decan
Conf. univ. dr. PIROȘCĂ Grigore Ioan

 

grigore.pirosca@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2114

Prodecan
Conf.univ.dr IACOB Silvia Elena
Relațiile cu mediul economico social și viața studențească
silvia.iacob@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Conf.univ.dr. MOROIANU Nicolae
Activitate didactica

nicolae.moroianu@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116

Prodecan
Conf. univ. dr. STANEF PUICĂ Roberta
Cercetare științifică și
relații internaționale

mihaela.stanef@economie.ase.ro

Audienţe: Sala 2116