Excelență în educație!

Doctrine economice si comunicare

Prof.univ.dr. LIANA BADEA
Director departament

Consultații: Sala 0318

Motto: „Numai literatura poate exprima cu exactitate starea intelectuală şi morală a unei epoci, căci ea este forma sub care se înregistrează ideile, credinţele şi cunoştinţele unei naţiuni; numai ea poate da o cunoştinţă precisă a raporturilor ce există între oamenii şi lucrurile unui timp cu ideile cele adevărate; ea este tezaurul în care se depun cunoştinţele societăţilor omeneşti.”

Ghica, I. (1937)

Continuând o îndelungată traditie academică, Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare participă în mod activ la viața Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, fiind angrenat în construirea unei viziuni moderne și pragmatice asupra comunicării și științei economice. De-a lungul timpului, Departamentul a trecut printr-o serie de transformări, după cum arată istoricul de mai jos:

1938 – Istoria doctrinelor economice – curs de specializare al Sectiei I: Științe economice, financiare, sociale
1949-1950 – Istoria doctrinelor economice – Institutul de Științe Economice și Politice București
1951-1952 – Catedra de Istoria doctrinelor economice
1962-1963 – Catedra de Istoria doctrinelor economice
1970-1971 – Catedra de Istoria doctrinelor economice
1976-1989 – Catedra de Istoria doctrinelor economice – Catedra de Economie politică
1990-1999 – Catedra de Istoria Gândirii Economice
1999-2012 – Catedra de Comunicare și Doctrine Economice
iunie-octombrie 2012 – Departamentul de Doctrine Economice, Psihopedagogie, Didactică și Comunicare Economică
2012-prezent – Departamentul de Doctrine Economice și Comunicare

 

Corpul profesoral al DDEC activează în cadrul unor organizații profesional-științifice de prestigiu din țară și străinătate. Activitatea de cercetare științifică a Departamentului este susținută prin participarea la numeroase programe de cercetare și la o serie de evenimente știintifice pe plan național și internațional, precum și prin publicarea de articole și studii într-o serie de reviste cu prestigiu profesional-științific. Activitatea de cercetare științifică și publicistică s-a concretizat de-a lungul timpului sub formă de cărți, manuale, lucrări practice și de specialitate în domeniul știintelor economice și comunicării.

Activitatea didactică a corpului profesoral se regăsește la toate cele trei niveluri: licență (Facultatea Economie Teoretică și Aplicată), masterat (Comunicare în afaceri) și doctorat.

Printre disciplinele aflate în portofoliul Departamentului se află: Şcoli de gândire economică clasice şi moderne, Şcoli de gândire economică contemporane, Doctrine economice clasice, Doctrine economice contemporane, Principiile comunicării economice, Relații publice în organizații, Gestiunea crizelor de comunicare, Comunicare corporativă, Jurnalism economic, Comunicare nonverbală, Comunicare și economie antreprenorială, Comunicare si limbaj economic, Concurența și funcționalitatea piețelor, Strategii de comunicare mass-media, Publicitate etc. Acestea au rolul de a dezvolta bagajul de cunoștințe fundamentale și de specialitate ale viitorilor economiști, potrivit noilor schimbări corporativ-instituționale care se manifestă în prezent. În acest sens, oferta educațională a Departamentului vizează ca obiectiv dezvoltarea abilităților creative și inovative ale studenților, atât pentru programul de licență, cât și pentru cel de masterat, în vederea utilizării corespunzătoare a cunoștințelor economice,  precum și a metodelor și strategiilor de comunicare în afaceri si aplicarea lor în analiza proceselor și regularităților care se manifestă în activitatea agenților economici.

Cadre didactice ale DDEC

Adrese de e-mail

ddec@economie.ase.ro

Prof.univ.dr. Badea Liana liana.badea@economie.ase.ro
Prof.univ.habil.dr. Iacob Slivia Elena  silvia.iacob@economie.ase.ro
Prof.univ.dr. Șerban-Oprescu George Laurențiu george.serban@economie.ase.ro
Prof.univ.dr.habil Piroşcă Ioan Grigore grigore.pirosca@economie.ase.ro
Conf.univ.dr. Frâncu Gabriel laurentiu.francu@economie.ase.ro
Conf.univ.dr. Hristache Diana diana.hristache@economie.ase.ro
Conf.univ.dr. Creţu Alina cretu.alina@economie.ase.ro 
Conf.univ.dr. Dobrescu Monica monica.dobrescu@economie.ase.ro
Lect.univ.dr. Mihai Roxana roxana.mihai@economie.ase.ro
Lect.univ.dr. Moulin Irina Florentina irina.bajan@economie.ase.ro