" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Economie si politici economice

Conf.univ.dr. DRAGOȘ HURU
Director departament

Consultații: Sala 0300

Departamentul de Economie şi Politici Economice – denumire acceptată din anul 2000 – funcţionează în cadrul Academiei de Studii Economice încă de la înfiinţarea acestei şcoli din anul 1913.

Mai întâi, în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, în perioada 1913-1947, denumirile avute de departament au decurs din titlul cursurilor (catedrelor) de profil. Câteva exemple concludente sunt: „Economia Politică şi istoria doctrinelor economice. Economia Naţională”-1913; Economia Politică şi istoria doctrinelor economice”-1919; „Economie Politică”-1938; „Economie Politică Generală”-1947/1948; Din 1948, până în anul 2000 departamentul a fost cunoscut sub denumirea de Economie Politică.

Începând cu anu 1948, în conformitate cu reforma administrativă în urma căreia universitatea a fost organizată pe facultăți, Departamentul de Economie ṣi Politici Economice devine baza de organizare a unei facultăți cu specializarea Economie, facultate ce funcționează, cu o perioadă de desființare coercitivă în perioada comunistă, aproape mereu ca singură specializare de profil în România.

Membrii Departamentului de Economie şi Politici Economice s-au remarcat întotdeauna în activităţile de cercetare şi educaţionale din Academia de Studii Economice, încă de la înfiinţarea acestei universităţi. Dintre meritorii profesori ai acestui departament trebuie amintiţi: Virgil MADGEARU, Gheorghe TRAŞCĂ, Victor SLĂVESCU, Ion N. ANGELESCU, Ion RĂDUCANU, Gromoslav MLADENATZ, Nicolae N. CONSTANTINESCU.

Departamentul a oferit în permanență pilonii tiințifici pentru strategiile i politicile de dezvoltare cu componentă economică derulate în România, la nivel de firmă sau macroeconomic prin profesorii săi ṣi prin specialiṣtii formați în domeniul ṣtiințelor economice în efectul cunoaṣterii economiei promovat de către departament într-un noian de informații diverse.

Departamentul de Economie ṣi Politici Economice are rolul de a genera, promova ṣi învăța soluții economice viabile ca alternative a stărilor de eṣec. Rolul său de cercetare este acela de a înlătura blocajele de definire a modului performant în care se poate desfăṣura activitatea economică.