" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Economie si politici economice

Conf.univ.dr. DRAGOȘ HURU
Director departament

Consultații: Sala 0300

Departamentul de Economie şi Politici Economice – denumire acceptată din anul 2000 – funcţionează în cadrul Academiei de Studii Economice încă de la înfiinţarea acestei şcoli din anul 1913.

Mai întâi, în cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, în perioada 1913-1947, denumirile avute de departament au decurs din titlul cursurilor (catedrelor) de profil. Câteva exemple concludente sunt: „Economia Politică şi istoria doctrinelor economice. Economia Naţională”-1913; Economia Politică şi istoria doctrinelor economice”-1919; „Economie Politică”-1938; „Economie Politică Generală”-1947/1948; Din 1948, până în anul 2000 departamentul a fost cunoscut sub denumirea de Economie Politică.

Începând cu anu 1948, în conformitate cu reforma administrativă în urma căreia universitatea a fost organizată pe facultăți, Departamentul de Economie ṣi Politici Economice devine baza de organizare a unei facultăți cu specializarea Economie, facultate ce funcționează, cu o perioadă de desființare coercitivă în perioada comunistă, aproape mereu ca singură specializare de profil în România.

Membrii Departamentului de Economie şi Politici Economice s-au remarcat întotdeauna în activităţile de cercetare şi educaţionale din Academia de Studii Economice, încă de la înfiinţarea acestei universităţi. Dintre meritorii profesori ai acestui departament trebuie amintiţi: Virgil MADGEARU, Gheorghe TRAŞCĂ, Victor SLĂVESCU, Ion N. ANGELESCU, Ion RĂDUCANU, Gromoslav MLADENATZ, Nicolae N. CONSTANTINESCU.

Departamentul a oferit în permanență pilonii tiințifici pentru strategiile i politicile de dezvoltare cu componentă economică derulate în România, la nivel de firmă sau macroeconomic prin profesorii săi ṣi prin specialiṣtii formați în domeniul ṣtiințelor economice în efectul cunoaṣterii economiei promovat de către departament într-un noian de informații diverse.

Departamentul de Economie ṣi Politici Economice are rolul de a genera, promova ṣi învăța soluții economice viabile ca alternative a stărilor de eṣec. Rolul său de cercetare este acela de a înlătura blocajele de definire a modului performant în care se poate desfăṣura activitatea economică.

Lista cadrelor didactice titulare
în cadrul Departamentului Economie și Politici Economice

1. Prof.univ.dr. Mirela Ionela ACELEANU
2. Prof.univ.dr. Liliana CRĂCIUN
3. Prof.univ.dr. Daniela Anca DACHIN
4. Prof.univ.dr. Claudiu Grigoraș DOLTU
5. Prof.univ.dr. Horațiu DRAGOMIRESCU
6. Prof.univ.dr. Monica DUDIAN
7. Prof.univ.dr. Mina FANEA IVANOVICI
8. Prof.univ.dr. Basarab GOGONEAȚĂ
9. Prof.univ.dr. Cătălin Emilian HUIDUMAC PETRESCU
10. Prof.univ.dr. Marius Corneliu MARINAȘ
11. Prof.univ.dr. Cosmin Ștefan MARINESCU
12. Prof.univ.dr. Anca Gabriela MOLĂNESCU
13. Prof.univ.dr. Mihaela Hrisanta MOSORA (DOBRE)
14. Prof.univ.dr. Marius Cristian PANĂ
15. Prof.univ.dr. Aura Gabriela SOCOL
16. Prof.univ.dr. Cristian SOCOL
17. Prof.univ.dr. Andreea Claudia ȘERBAN
18. Prof.univ.dr. Daniela Livia TRAȘCĂ
19. Conf.univ.dr. Alexandru Dumitru BODISLAV
20. Conf.univ.dr. Alina Ștefania CHENIC (CREȚU)
21. Conf.univ.dr. Amalia Florina CRISTESCU
22. Conf.univ.dr. Alexandra FRĂȚILĂ (ADAM)
23. Conf.univ.dr. Ioana Andrada GAVRIL (MOLDOVAN)
24. Conf.univ.dr. Andrei HREBENCIUC
25. Conf.univ.dr. Dragoș HURU
26. Conf.univ.dr. Nicolae MOROIANU
27. Conf.univ.dr. Liviu Cosmin MOSORA
28. Conf.univ.dr. Chiva Marilena PAPUC
29. Conf.univ.dr. Gabriel Ilie STAICU
30. Conf.univ.dr. Mihaela Roberta STANEF-PUICĂ
31. Conf.univ.dr. Daniela VÎRJAN
32. Conf.univ.dr. Cristina VOICU
33. Lect.univ.dr. Alina Magdalena MANOLE
34. Lect.univ.dr. Liviu Cătălin MORARU
35. Lect.univ.dr. Anca Maria PARASCHIV (GHERMAN)
36. Lect.univ.dr. Raluca Andreea POPA
37. Lect.univ.dr. George Marian ȘTEFAN
38. Asist.univ.dr. Georgiana BALABAN
39. Asist.univ.dr. Ionuț JIANU
40. Asist.univ.dr. Ana Maria Iulia ȘANTA