DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI BURSE SOCIALE !!!

Conform Calendarului Studentului ( https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2019-2020/ ), în perioada 07.09 – 17.09.2020, la adresa de e-mail a secretariatului facultății,
secretariat@economie.ase.ro, se depun dosarele sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul I al anului universitar 2020/2021.

Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social poate fi consultată la :

https://economie.ase.ro/doc/2019-2020metodologie-burse-2019-2020.pdf, cu următoarele specificații :

– Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt iunie, iulie și august 2020 ;

– La stabilirea venitului pe membru de familie, se iau în calcul alocațiile copiilor pe ultimele 3 luni;

– Valoarea salariului de bază minim net pe economie este de 1346 ron ;

– În cazul în care studentul mai are de depus un act la dosarul de acordare a bursei sociale, acesta va trebui să dea o declarație pe proprie răspundere, scrisă de mână și semnată, în care se obligă să îl depună în termen de 30 de zile de la data ÎNCEPERII PERIOADEI DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR, și nu de la finalizarea acesteia, ca în anii trecuți.

Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul de burse alocat facultății, studenților integraliști, de la forma de finanțare buget, dar, pot beneficia și studenţii de la programele de studii organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă finanţaţi prin taxe de şcolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau din plasament familial.