ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT – SEPTEMBRIE 2020

 EXAMENUL DE DISERTAȚIE  sesiunea SEPTEMBRIE 2020

ACȚIUNEA ZIUA
INCĂRCAREA, PE PAGINA WEBSTUDENT.ASE.RO, A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE, ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ȘI A COMPLETĂRII DECLARAȚIEI DE ORIGINALITATE (VERIFICARE ANTIPAGIAT).

 

 

 

01.09.2020

VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE ȘI ACORDAREA CALIFICATIVULUI ADMIS/RESPINS, DE CĂTRE CONDUCĂTORII ȘTIINȚIFICI PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE DEPUSE

 

 

 

02.09.2020

AFIȘAREA LISTEI CU STUDENȚII/ABSOLVENȚII  CARE AU OBȚINUT CALIFICATIVUL ADMIS/RESPINS PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE  

03.09.2020

 

ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

03.09 – 04.09.2020

(Vineri, 04.09.2020, până la ora 12,00)

 

SUSȚINEREA  ONLINE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

 

 

07.09 – 08.09.2020

ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT  – DISERTAȚIE –    sesiunea SEPTEMBRIE 2020:

 1. Transmiterea disertației salvată ca fișier PDF cu denumirea:

NUME_PRENUME CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC_NUME_PRENUME
STUDENT / ABSOLVENT _LUCRARE_MASTERAT

la departamentul de care aparține conducătorul științific, la următoarea adresă de email:

 1. pentru Departamentul de Economie și Politici Economicedepe@economie.ase.ro
 2. pentru Departamentul de Doctrine Economice și Comunicareddec@economie.ase.ro 

ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI prin transmiterea către secretariatul facultății, la adresa: secretariat@economie.ase.ro, a unui fișier denumit

NUME_PRENUME CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC_NUME_PRENUME
STUDENT / ABSOLVENT _LUCRARE_MASTERAT

care va conține următoarele documente:

a) ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE, INCLUSIV ANUL II SUPLIMENTAR 2020:

 • Cererea de înscriere (Anexa 1);
 • Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
 • Copia cărții de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON) în cazul studenților din anul II suplimentar 2020.

b) ABSOLVENȚII DIN PROMOȚII ANTERIOARE:

 • Cererea de înscriere (Anexa 1);
 • Copia cărții de identitate:
 • Copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
 • Copia diplomei de licență și a suplimentului la diplomă;
 • Copia certificatului de naștere;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație (1000 RON);
 • Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
 • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3).