ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – IULIE 2020

EXAMENUL DE LICENȚĂ  sesiunea iulie 2020

ACȚIUNEA ZIUA
INCĂRCAREA, PE PAGINA WEB, A LUCRĂRII DE LICENȚĂ, ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ȘI A COMPLETĂRII DECLARAȚIEI DE ORIGINALITATE (VERIFICARE ANTIPAGIAT).  22.06 – 26.06.2020
VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI ACORDAREA CALIFICATIVULUI ADMIS/RESPINS, DE CĂTRE CONDUCĂTORII ȘTIINȚIFICI PENTRU LUCRĂRILE DE LICENȚĂ DEPUSE  29.06 – 02.07.2020
AFIȘAREA LISTEI CU STUDENȚII/ABSOLVENȚII  CARE AU OBȚINUT CALIFICATIVUL ADMIS/RESPINS PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ  03.07.2020
 ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 06.07 – 08.07.2020

(Miercuri, 08.07.2020, sunt acceptate documentele transmise până la ora 14,00)

 SUSȚINEREA  ONLINE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ  13.07 – 16.07.2020


ÎNSCRIEREA ONLINE PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ  –  sesiunea IULIE 2020:

 1. Transmiterea LUCRĂRII DE LICENȚĂ salvată ca fișier PDF cu denumirea:

NUME_PRENUME CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC_NUME_PRENUME
STUDENT / ABSOLVENT _LUCRARE_LICENȚĂ

 

la departamentul de care aparține conducătorul științific, la următoarea adresă de email:

a) pentru Departamentul de Economie și Politici Economicedepe@economie.ase.ro
b) pentru Departamentul de Doctrine Economice și Comunicareddec@economie.ase.ro 

 

 1. ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI prin transmiterea către secretariatul facultății, la adresa: secretariat@economie.ase.ro, a unui fișier denumit

NUME_PRENUME CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC_NUME_PRENUME
STUDENT / ABSOLVENT _LUCRARE_LICENȚĂ

 care va conține următoarele documente:

a) ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE, INCLUSIV ANUL III SUPLIMENTAR 2020:

 • Cererea de înscriere (Anexa 1);
 • Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
 • Copia cărții de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență

(900 RON) în cazul studenților din anul III suplimentar 2020.

b) ABSOLVENȚII DIN PROMOȚII ANTERIOARE:

 • Cererea de înscriere (Anexa 1);
 • Copia cărții de identitate:
 • Copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole;
 • Copia certificatului de naștere;
 • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • Dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență

(900 RON);

 • Declarația privind protecția datelor personale (Anexa 2);
 • Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor transmise pe email (Anexa 3).

ABSOLVENȚII EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2020, VOR PREZENTA LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, LA RIDICAREA ADEVERINȚEI DE ABSOLVIRE, DOUĂ FOTOGRAFII FORMAT 3/4