Practica de specialitate a studenților din Academia de Studii Economice din București este o disciplină obligatorie, prevăzută în curriculum universitar în anul II.

Aceasta are rolul de a pune accentul pe elemente practice aplicabile,consacrate la nivelul mediului economico – social și de a facilita documentarea studenților în vederea elaborării părții aplicative din cadrul lucrării de finalizare a studiilor universitare de licență.

Practica de specialitate se desfășoară în organizații cu personalitate juridică din țară sau străinătate și în structurile administrative, incubatoarele de afaceri și centrele de cercetare din Academia de Studii Economice din București, care pot asigura desfășurarea stagiului în concordanță cu cerințele programului de licență.

Convenţii de colaborare încheiate cu bazele de practică, în cadrul programului de studii universitare de licenţă Economie și Comunicare Economică în Afaceri

Facultatea de Economie Teoretica și Aplicată vă oferă oportunitatea de a desfășura stagiul de practică la Ministerul Finanțelor Publice, in perioada februarie – mai 2020.

PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://docs.google.com/forms/d/1JASy2mmN72cnIiQl03bvVolJ1_-wIgO6VWC_qnL4R5c/edit
până la data de 10 decembrie 2019, ora 16.00.
PASUL 2: Studenții vor depune la secretariatul facultății de care aparțin convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru – Portofoliul de practica (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular) – in atașament, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand), alături de un CV în format Europass si Copia CI, până la data de 10 decembrie 2019, ora 16.00.
 • Banca Comerciala Romana
 • OTP Bank – Detalii
 • BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA
 • Cotidianul
 • BRD Group Societe Generale SA
 • HP Enterprise
 • KPMG Romania SA
 • ADP
 • DB Schenker
 • Wave Division
 • Unicredit Țiriac Leasing
 • PricewaterhouseCoopers Audit SRL
 • Ernst & Young
 • ING Bank – Detalii