Taxa pentru disciplinele nepromovate trebuie achitată cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de susţinerea evaluării, la una dintre casieriile universităţii, sau cu cel puţin patru zile lucrătoare, la ghişeele băncilor agreate de Academia de Studii Economice din Bucureşti ( BRD sau BCR).

Modalitățile de achitare a taxei pentru disciplinele nepromovate:
– numerar la toate ghișeele BRD și BCR;
– Ordin de plată în contul RO59BRDE445SV36571854450, lei – deschis la BRD agenţia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
– Ordin de plată în contul RO16RNCB0072001607860102 – cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucureşti.