În atenția masteranzilor din anul I - stagiu de practică SIE - link

Programe de doctorat

Şcoala Doctorală Economie 1 - link.