Excelență în educație!

Cercetare și Internaționalizare

Revista facultății

Economie teoretică și aplicată (ECTAP)/ Theoretical and Applied Economics (TAE) este o revistă editată de Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) din anul 1994.

Revista apare trimestrial, are un profil economic multidisciplinar și își propune să disemineze rezultele teoretice și pragmatice ale cercetării științifice din domeniul economic sau conexe cu acesta.

Publicarea studiilor se face în urma parcurgerii unor proceduri peer review.

Conferința facultății

FAETA are o îndelungată tradiție în organizarea de conferințe naționale și internaționale.

Conferința facultății reunește în fiecare an experți, personalități remarcate în domeniul economic, cât și doctoranzi și masteranzi.

Cele mai bune lucrări prezentate în cadrul conferințelor au fost publicate de-a lungul anilor în ediții speciale ale Revistei Economie Teoretică și Aplicată.

Proiecte de cercetare ale membrilor facultății

Prin urmare, FAETA depune toate eforturile la solicitările ASE de a răspunde cât mai bine condițiilor de obținere a acestei clasificări.

Cu privire la inițiativele de atragere de fonduri pentru cercetare, FAETA va folosi programul de licență pentru a-și aduce contribuția la creșterea numărului de proiecte depuse la competițiile lansate în programele naționale de cercetare.

Sesiunea științifică a studenților

Prin intermediul programului său de licență, FAETA încurajează cercetarea studențească oranizând anual Sesiune Ștințifică a Studenților, dedicată atât studenților de la programul de licență cât și studenților de la cele două programe de masterat con tibuind astfel la dezvoltarea competențelor de cercetare și profesionale al tinerilor.

Prin organizarea acestui eveniment FAETA contribuie și la promovarea revistelor editate de ASE și a manifestărilor de prestigiu desfășurate în ASE.