A concepe, a redacta și a publica un articol științific

Ca urmare a necesității îmbunătățirii indicatorilor la nivel de facultate cu privire la situația publicațiilor științifice apărute în reviste și jurnale științifice prestigioase, cu factor de impact și scor relativ de influență diferite de zero, precum și pentru sprijinul activității de abilitare științifică a conducerii de doctorat, indicatori care susțin clasificarea Academiei de Studii Economice din București în clasamentele internaționale și naționale, facultatea noastră va organiza o serie de workshop-uri dedicate acestor obiective

Aceste workshop-uri care susțin activitatea de cercetare științifică sunt organizate cu invitația autorilor cărții A concepe, a redacta și a publica un articol științific, prof. univ.dr. DINU VASILE, directorul publicatiei stiintifice Amfiteatrul Economic, editura ASE și premiată în 2019 de Academia Română. Workshop-urile se vor desfășura pe platforma Zoom după programul următor:

Joi – 7 Mai ora 18.00 Workshop cu doctoranzii domeniului Economie I și ai altor școli doctorale la nivelul ASE

Vineri – 8 Mai ora 18.00 Workshop pentru cadrele didactice ale ETA.