" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Angela ROGOJANU

Prof. univ. dr. Angela ROGOJANU

Prof. univ. dr. Angela ROGOJANU (n. 1950) este absolvent (șef de promoție) al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București, profesor universitar în cadrul Departamentului de Doctrine Economice și Comunicare (ASE), cadru didactic în perioada 1973 – 2020 și doctor în Economie (1988).

Prof. univ. dr. Angela ROGOJANU (n. 1950) este absolvent (șef de promoție) al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București, profesor universitar în cadrul Departamentului de Doctrine Economice și Comunicare (ASE), cadru didactic în perioada 1973 – 2020 și doctor în Economie (1988).
Domeniile de competenţă didactică şi profesională: Doctrine economice clasice, Doctrine economice contemporane, Istoria gândirii economice, Școli de gândire economică, Economie, Epistemologie economică, Deontologie economică, Comunicare și limbaj economic, Comunicare non-verbală și Principiile comunicării economice.

A fost Director al Departamentului de Doctrine Economice și Comunicare, dedicându-se cu abnegație activității de management pedagogic și planificare strategică, a coordonat activităţile de învăţământ şi cercetare din cadrul departamentului, a înființat noi programe de masterat (Metode și tehnici de comunicare economică, Comunicare în afaceri), a organizat manifestări științifice și a fost membru ales al Consiliului Facultăţii de Economie şi al Senatului Universităţii, participând astfel activ la procesele de management instituţional academic.

A fost profesor asociat la Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (CNAM – Paris şi ASE – Bucureşti) la modulul Macroeconomie şi Strategii de Politică Economică.

Începând cu anul universitar 2008-2009 a avut participări la derularea programului Școlii doctorale: modul de Epistemologie economică, modulul Sisteme economice comparate, cursul Mari școli de gândire economică.

Este cunoscută în ASE pentru eforturile depuse în vederea stimulării implicării active a studenţilor în dezbaterea temelor de interes economic, miza principală fiind creşterea responabilităţii fiecăruia în asumarea propriei opinii, forma interactivă, deschisă a curusrilor și seminarelor dumneaei dând un farmec aparte discuţiilor, generând o atmosferă lipsită de stres şi creşterea încrederii în pregătirea universitară.

Atunci când temele se desfăşurau pe bază de referat, activitatea seminarială devenea un mic experiment al conduitei în susţinerea unei idei în faţa unui public mai sau mai puţin cunoscător. Cărţile, articolele, proiectele de cercetare, participările la simpozioane ştiinţifice interne şi internaţionale au ajutat-o în creșterea notorietății dincolo de sala de curs, în afara ASE.

Noutatea ideilor pe care le-a promovat consecvent, indiferent de catedra în care s-a aflat şi indiferent de oamenii cu care a venit în contact, au avut un rol decisiv în recunoaşterea autorităţii morale pe care o are în mediul academic. Totodată, tot ceea ce a făcut până acum a probat capacitatea de adaptare cu costuri minime. Ca o confirmare a celor de mai sus, se menționează participările în comisiile de susţinere a examenelor de doctorat la Universitatea Bucureşti, Academia Română-ICE şi a tezelor de doctorat la Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, precum și participările la numeroase cnferințe naționale și internaționale.

Prestigiul profesional a fost dublat şi de evenimentele ocazionate de lansările de carte la Gaudeamus-2005, Deontologia comunicării, la Sibiu-2006, Stăpânii ideilor economice I (Editura ASE) şi Morala religioasă – germenele miraculos al gândirii economice și de apariția noii serii de istoria gândirii economice – Stăpânii ideilor economice în Antichitate şi în Evul Mediu I, (Editura Economică, 2009), Stăpânii ideilor economice. Epoca modernă din secolul al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, II, (Editura Economică, 2010), Stăpânii ideilor economice. Secolul al XIX-lea, III, (Editura Economică, 2010), Mari școli de gândire economică. Tradiția recuperată (Editura ASE, 2017). De asemenea, numărul articolelor de cercetare publicate în cei peste 45 de ani de activitate este semnificativ. Contractele de cercetare, coordonarea tezelor de doctorat, dar şi alte forme de lucru în echipă (manuale, culegeri, examene, comunicări ştiinţifice ş.a.) la care a participat au probat disponibilitatea şi abilitatea de a lucra cu oamenii.

Realizările profesionale sunt susţinut atât de aprecierile formale, cât şi de cele informale; din acestea degajând-se preţuirea de care se bucură din partea studenţilor şi a multora dintre colegii cu care colaborează. Recompensele au fost la fel ca prestigiul profesional, morale: câteva nominalizări la gratitudine, la Facultatea de Economie şi aprecierile favorabile, mai ales ale colegilor de la facultăţile de economie din ţară; titlul de „Asistent universitar evidenţiat”, prin ordinul ministrului învăţământului nr. 7620/ 15 iunie 1989; Diploma de excelenţă pentru prestigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi contribuţia la afirmarea Şcolii Superioare Economice, acordată de ASE Bucureşti; Premiul AGER pentru contribuţia la diseminarea cunoştinţelor de istoria gândirii economice, ca autor al lucrării „Stăpânii Ideilor Economice, vol. I-III”, Editura Economică etc.