" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Marin Dinu

Prof.univ.dr. Marin Dinu

Prof.univ.dr. Marin Dinu (n. 1950) este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii  Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (ASE), cadru didactic din 1973 și doctor în Economie (1984).

Activează de peste 45 de ani în învățământul superior şi cercetarea economică, specializându-se în Economie/Macroeconomie și Epistemologie Economică, cu predare/seminarizare la  disciplinele Economia României, Economie Europeană, Fundamentarea și Coordonarea Politicilor Economice ale Uniunii Europene, Metodologia Cercetării Științifice în Economie, Globalizare și integrare economică etc.

Componenta aplicativă a vizat aspectele transformaționale ale economiei României, problematica sistemului de companii, cu deosebire provocările sectorului IMM și procesele specifice ale integrării europene.

A condus sau a fost membru în programe de cercetare științifică cu finanțare publică, programe de pregătire doctorală și postdoctorală, la ASE București, la mai multe universități din țară, la Academia Română și a inițiat prima școală postdoctorală cu finanțare europeană cu baza în A.S.E. din București.

Cariera universitară a inclus și exercitarea funcției de decan al Facultății de Economie (azi Economie Teoretică și Aplicată), director al Departamentului de Economie și Politici Economice, reprezentant al facultății în diferite forumuri, precum și conducător de doctorat, domeniul Științe Economice, specializarea Economie.

A elaborat și susţinut primele cursuri universitare, în învăţământul superior, consacrate Economiei României pe problematica teoretico-metodologică și aplicativă a tranziției la economia de piață („Economie contemporană. Ce este tranziția?”, „Economia României. O viziune asupra tranziției postcomuniste”).

A introdus capitolul „Economie și globalizare” în manualul unic de Economie al A.S.E. București;

Susține prelegeri la Școala Doctorală Economie 1, Școala de Studii Avansate a Academiei Române, ciclul Academica al Băncii Naționale a României.

Contribuții la edițiile succesive ale lucrării „Cunoaște România”, editată sub egida Academiei Române (2004,2007, 2016, 2018);

A contribuit (coautor) la redactarea volumului II „Economia României după Marea Unire. Economia sectorială”, în colecția „Civilizație românească”, editat de Academia Română în anul Centenarului Marii Uniri.

Până în prezent, activitarea sa științifică s-a concretizat în: 15 cărți de unic autor; 16 cursuri universitare publicate la edituri de prestigiu; 12 lucrări științifice de sinteză la care profesorul a fost coordonator (la 2) și/sau coautor (la toate cele 12) ; 135 de articole științifice publicate în reviste de specialitate și jurnale științifice indexate, din care la 114 este unic autor; 24 de comunicări științifice publicate în volumele unor conferințe/congrese științifice internaționale, 13 dintre acestea fiind de unic autor; 22 de programe/proiecte de cercetare, în calitate de director de program/proiect (4), de expert științific, expert pe termen lung sau pe termen scurt, tutore, membru în echipa de cercetare științifică; 25 de conferințe publice susținute. Circa 1200 de biblioteci din lume au înscrise în cataloage lucrări semnate de Dinu Marin

Activitatea profesională, activitatea științifică, de management universitar și de reprezentare sunt foarte bine apreciate prin acordarea/conferirea a 27 de premii, titluri, distincții, diplome de onoare, diplome de excelență, dintre care:

 Două dintre lucrările sale au fost premiate de Academia Română, respectiv în anul 2004 – „Premiul P.S. Aurelian” pentru lucrarea „Întreprinderile mici şi mijlocii. Cu ce ne integrăm?” (Editura Economică, 2002) şi în anul 2016 „Premiul Virgil Madgearu” pentru lucrarea „Răzbunarea trecutului. Capitalismul în cinci luni postdecembriste (Editura Economică, 2014).
 În anul 2018 a primit „Premiul Eugeniu Carada” pentru lucrarea „Ştiinţa economică în perioada postcriză. Răspunsuri inconsistente sau reproiectare conceptuală?”

Face parte din boardul științific a opt reviste științifice cotate internaţional. Deţine numeroase premii, diplome, titluri și distincții acordate de asociații profesionale/științifice, organizații, fundații și universități. Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timișoara şi al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Este membru al mai multor organizații profesionale, cu relevante demnități manageriale.

A fondat în anul 1993 Editura Economică din București, al cărei editor și director a fost până în anul 2000, iar în anul 2004 a fost inițiatorul înființării revistei de specialitate Economie Teoretică și Aplicată.

În același timp a dus la bun sfârșit și mandatul de membru al Senatului României în perioada 2000-2004 și funcția de vicepreședinte al Senatului României în anul 2004; mandatele de Secretar general al Asociației Generale a Economiștilor din România – AGER, începând din anul 1998, și mandatul de președinte al Consiliului Director al AGER, începând din anul 2004; mandatul de președinte al Comisiei Naționale pentru Învățământul Preuniversitar Economic, în perioada 2000-2005; mandatele de vicepreședinte al Asociației pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale – ASPES, în perioada 2003-2016; mandatul de director de departament în Asociația Facultăților de Economie din România – AFER, în perioada 2008-2012, mandatele succesive de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, începând din anul 2009 și până în 2019.

Mai multe detalii despre prof.univ.dr. Marin Dinu, puteți găsi pe blogul personal.