" DOCENDO DISCIMUS! - Învățând pe altii, învățăm si noi! "

Mirela Ionela Aceleanu

Prof.univ.dr. Mirela Ionela Aceleanu

Prof.univ.dr. Mirela Ionela Aceleanu (n. 1978) este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (A.S.E.), cadru didactic din 2002 și doctor în Economie (2006).

În prezent este Membru CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare) în cadrul Comisiei de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, privind Analiza și certificarea acordării titlurilor și diplomelor universitare, din cadrul Ministerul Educației, Tineretului și Sportului.

În perioada 2018-2020, a fost Directorul Școlii Doctorale Economie I, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, iar în prezent este Directorul Consiliului Pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul A.S.E.

Principalele preocupări științifice sunt legate de problemele cu care se confrunta România, mai ales la nivel macroeconomic, în special în privința pieței muncii. Astfel că, în 2019 a avut o vizită de cercetare la Universitatea A Coruna (Facultatea de Economie și Afaceri) și Centrul de Cercetare EDaSS (The Economic Development and Social Sustainability), A Coruna, Spania.

Această vizită a fost precedată de alte  3 stagii de mobilitate la universități europene de prestigiu, în cadrul programului  postdoctoral POSDRU/89/1.5/S/59184 „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, astfel: ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Marea Britanie, perioada 1-31 iulie 2012, Department of Economics and Business Organization, Faculty of Economics and Business, University of Barcelona, Spania, perioada 1-31 mai 2012, School of Business Economics and Law, University of Gothenburg, Suedia, perioada 11 iunie-12 iulie 2011.

Dintre premiile acordate de-a lungul carierei amintim: Diploma Opera Omnia pentru cercetare științifică de excelență, ASE București, 2019; Premiul Georgescu Roegen pentru cercetarea științifică de excelență, ASE București,  2018 și 2019; Premii pentru rezultatele cercetării acordat de UEFISCDI, acordate în 4 ani consecutivi 2015, 2016, 2017, 2018; Diploma de laudă pentru tineri cercetători,  pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naționale și internaționale, Academia de Studii Economice București, 2006; Diploma de laudă pentru tineri cercetători,  pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naționale și internaționale, Academia de Studii Economice București, 2005; Diplomă de laudă pentru debut în activitatea de cercetare științifică economică,  Academia de Studii Economice București, 2003.

Autoare a peste 6 cărți de specialitate, 8 studii în volume colective, 9 manuale/culegeri de aplicații, peste 60 de articole științifice publicate în reviste recunoscute și indexate BDI, 16 fiind indexate Web of Science, peste 50 de participări la conferințe în țară sau străinătate, are peste 200 de citări în lucrări de specialitate.