Excelență în educație!

Proiectul ROSE 2019-2020

Acces la Studii și Echitate pentru toți

ASEt

Obiectivul general al proiectulului are în vedere dezvoltarea și implementarea unui program de îmbunătățire a performanțelor academice a studentilor Facultatii de Economie Teoretica si Aplicata înmatriculati în primul an de studii, în vederea:

 • cresterii gradului de retentie în primul an de studii universitare, 
 • creșterii promovabilitatii și a competitivitatii acestora pe piata fortei de munca. 
 • sprijinirii studenților (pe parcursul a doi ani universitari) care sunt expuși riscului de abandon, înmatriculați în anul I de studiu, 
 • furnizării unui set integrat de activități în vederea creșterii promovabilității la încheierea primului an de învățământ superior.

 Obiective Specifice: 

 1. Reducerea numarului de studenti care abandoneaza studiile universitare în anul I, prin implicarea în programe remediale a 100 studenți anul I care fac parte din categoria celor cu risc major de abandon. 
 2. Creșterea ratei de promovabilitate a studenților la sfârșitul anului I. 
 3. Sprijinirea studențillor expuși riscului de abandon înmatriculați în primul an de studiu, sa participarea la campanii de informare, sensibilizare și conștientizare, ateliere de lucru, vizite de studiu, în vederea creșterii satisfactiei si a nivelului de percepție a elementelor de competență solicitate de sectoarele economiei reale.
 4. Îmbunătățirea competențelor socio-profesionale ale studenților și creșterea gradului de adaptare la cerințele educationale precum si la cerintele pietei forței de muncă.

 Activitățile din cadrul proiectului

 • Activități de conștientizare și selecția grupului țintă
 • Activități de implementare a programelor remediale
 • Implementarea de activități de îndrumare și sprijin (tutorat)
 • Activitati de consiliere profesionala si orientare in cariera
 • Proiectarea si implemenarea activitatilor de coaching, dezvoltare personala si dezvoltarea competentelor socio – emotionale
 • Organizarea de ateliere de lucru
 • Organizare de vizite de studiu

Grupul țintă va beneficia de informații despre toate activitățile și va decide la care va participa. Participarea la activitățile proiectului se va realiza modular, astfel că un student ce aparține grupului țintă poate participa la toate activitățile proiectului. Studenții poat alege la ce activități vor participa. Aceștia poat participa la una, două sau toate activitățile.

Participarea la activitățile remediale are rolul de a recupera deficiențele de informații și de învățare, participarea la activitățile de îndrumare și sprijin vizează schimbări în ceea ce privește modul de prezentare, sintetizare și expunere.

Activitățile de îndrumare vizează creșterea stimei de sine, identificarea profilului comportamental și sinergia cu cerințele domeniului studiat. De asemenea, activitatea de coaching vizează dezvoltarea comunicării asertive și dezvoltarea competențelor socioemoționale, imperativ necesare pentru creșterea rezultatelor școlare și reducerea abandonului.

Alți beneficiari (beneficiari indirecți) vor pot fi studenții care nu sunt inclusi in grupul tinta, dar au posibilitatea sa participe efectiv la activitățile proiectului, studentii din generatiile urmatoare care vor beneficia de rezultatele proiectului prin partajarea experienței celor implicați direct.

Proiectul contribuie la promovarea si formarea unei atitudini pozitive si responsabile a studentilor fata de construirea unei cariere inca din timpul studiilor, asigura o mai buna pregatire practica a acestora si constituie o modalitate inovativa de integrare in viata activa universitara si profesionala.

Efectele proiectului se vor resimți la nivelul studenților din grupul țintă prin:

 • conștientizarea acestora asupra beneficiilor finalizării studiilor,
 • clarificarea traseului școlar și profesional necesar a fi urmat pentru a-și atinge potențialul,
 • asistarea acestora în vederea depășirii dificultăților de învățare și de adaptare la exigențele universitare.

Asigurarea serviciilor de consiliere și dezvoltare personală dublat de vizitele în organizații relevante pentru domeniul de studiu ales vor susține dezvoltarea unui sistem eficient de reducere a riscului de abandon a studenților.