Concurs național extins

Agenția Națională a Funcționarilor Publici introduce o nouă modalitate de recrutare în funcția publică pentru administrația publică centrală. Aceasta este inspirată după modelul aplicat în administrațiile publice de nivel european și adaptată nevoilor de dezvoltare ale funcției publice din România. 
Concursul național extins vine în continuarea proiectului-pilot pentru ocuparea unor funcții publice vacante – debutanți și înalți funcționari publici și are la bază principiile competiției, transparenței, competenței și egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale și va conduce la un proces corect de recrutare, cu scopul de a profesionaliza funcția publică și, implicit, de a crește performanța serviciilor publice.

Baza legală: OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, legislație ce poate fi consultată accesând următorul link: https://www.anfp.gov.ro/continut/Legislatie_ANFP_specifica

  AVANTAJELE NOULUI MODEL DE RECRUTARE 

Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2019, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii,va fi organizat în două etape: 
etapa de recrutare la nivel național, care constă în verificarea cunoştinţelor şi competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice, realizată prin Concurs naţional, organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
etapa de selecţie, care constă în verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice vacante, realizată prin Concurs pe post, organizat de către instituțiile și autoritățile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sau de către comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici. 

Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 467 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul național extins se organizează pentru următoarele categorii de funcții publice din administrația centrală:

Gestionarea grupului de candidaţi se realizează de către ANFP prin intermediul platformei informatice de concurs, platformă ce va prelua în integralitate conturile și informațiile aferente acestora, din platforma informatică de concurs utilizată pentru desfășurarea proiectului-pilot.

Persoanele care au promovat etapa de recrutare în cadrul proiectului-pilot, au dreptul de a participa la etapa de selecție pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării concursului național.

Anunț privind organizarea etapei de recrutare a Concursului de ocupare a funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale.

Anunt privind organizarea etapei de recrutare a Concursului de ocupare  a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale.

Plan de recrutare a funcționarilor publici pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional debutant și asistent, vacante, precum și a funcțiilor publice de conducere de director și director adjunct, vacante.

Informarea candidaţilor privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal.

   VREI SĂ PRIMEȘTI INFORMAȚIILE PRIVIND NOUTĂȚILE PUBLICATE PRIVIND CONCURSUL NAȚIONAL EXTINS?  

În vederea operaționalizării concursului național pentru toate categoriile de funcții publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, ANFP implementează Jalonul nr. 417: „Finalizarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici pentru cel puțin 3 categorii/grade de funcții publice”.

Contact: concurs-national@anfp.gov.ro; 0374112758. 

Leave a Reply