Excelență în educație!

Hall of Fame

Prof. univ. dr. Cosmin Marinescu

Este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (ASE), cadru didactic din anul 1998 și Doctor în Economie din 2003.

Prof.univ.dr. Cristian Socol

este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (ASE), cadru didactic din 1999 și doctor în Economie (2004).

Prof.univ.dr. Mirela Ionela Aceleanu

Este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (A.S.E.), cadru didactic din 2002 și doctor în Economie (2006).

Conf.univ.dr. Alexandru Bodislav

Este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (ASE), cadru didactic din anul 2014 și Doctor în Economie din 2011.

Prof.univ.dr. Marin Dinu

Este absolvent al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București. Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Economie și Politici Economice (ASE), cadru didactic din 1973 și doctor în Economie (1984).

Prof. univ. dr. Angela ROGOJANU

Este absolvent (șef de promoție) al Facultății de Economie din Academia de Studii Economice din București, profesor universitar în cadrul Departamentului de Doctrine Economice și Comunicare (ASE), cadru didactic în perioada 1973 – 2020 și doctor în Economie (1988).